Secții și compartimente

Serviciile medicale oferite în secția psihiatrie I

 • evaluare psihiatrică și diagnostic al tulburărilor psihice acute pentru întreaga patologie psihiatrică (adulți);
 • tratamentul psiho-farmacologic al afecţiunilor psihice;
 • evaluări psihologice şi psihiatrice complexe în vederea precizării de diagnostic;
 • consiliere şi psihoeducaţie cu pacienţii și familiile acestora;
 • evaluare psihologică;
 • psihoterapie suportivă;
 • consiliere psihologică şi psihoterapie individuală şi de grup.

Dotări

 • personal medical și auxiliar:
Funcție Nr. personal
Medic 3

Dr. Popescu Maria Marilena – medic coordonator secție

Dr. Popescu Maria Marilena – medic primar psihiatru

Dr. Sanda Mircea – medic primar psihiatru

Dr. Dumitru Andrei – medic specialist psihiatru

Asistent medical 20
Infirmieră 14
Îngrijitoare 5
 • număr paturi – 95

–  psihiatrie  acuți: 24

–  psihiatrie cronici: 71

 • saloane obișnuite, salon de siguranţă pentru bolnavii care necesită o atenţie deosebită din partea personalului medical;
 • sală de tratament;
 • cabinet psihologie;
 • sisteme PC – asigură o evidenţă clară a pacienţilor pe secţie şi totodată, permiţând desfăşurarea procedurilor zilnice într-o maniera mai rapidă și eficientă;
 • sistem de supraveghere video.

Contact:     tel.            0248 / 248.110       0784.251.039

                    e-mail      sfmariapsihpav1@yahoo.ro

Serviciile medicale oferite în secția II:

  • evaluare psihiatrică şi diagnostic al tulburărilor psihice acute pentru întreaga patologie psihiatrică (adulti);
  • tratamentul psiho-farmacologic al afecţiunilor psihice;
  • evaluări psihologice şi psihiatrice complexe în vederea precizării de diagnostic;
  • consiliere și psihoeducaţie cu pacienţii şi familiile acestora;
  • evaluare psihologică;
  • psihoterapie suportivă;
  • terapie ocupaţională;
  • consiliere psihologică şi psihoterapie individuală și de grup.

Dotări

 • personal medical:
Funcție Nr. personal
Medic 4

Dr. Ogrean Carmen Alina – medic coordonator secție

Dr. Iacob Marian – medic primar psihiatru

Dr. Dumitru Mioara – medic specialist psihiatru

Dr. Stan Marius – medic primar psihiatru

Asistent medical 16
Infirmieră 12
Îngrijitoare 8
 • număr paturi – 87

– psihiatrie  acuți: 24

– psihiatrie cronici: 63

 • saloane obișnuite, salon de siguranţă pentru bolnavii care necesită o atenţie deosebită din partea personalului medical;
 • sală de tratament;
 • cabinet psihologie;
 • ateliere pentru pacienţi – desfășurarea de activități ocupaţionale, recreative, TV;
 • sală de sport pentru activităţi de terapie prin sport;
 • sisteme PC – asigură o evidenţă clară a pacienţilor pe secţie şi totodată, permiţând desfaşurarea procedurilor zilnice într-o maniera mai rapidă şi eficientă;
 • sistem de supraveghere video.

Contact:     tel.          0248/248.202      0784.251.045

                    e-mail    sfmariapsihpav2@yahoo.ro

Serviciile medicale oferite în cadrul CLD:

  • evaluare psihiatrică şi diagnostic al tulburărilor psihice acute pentru întreaga patologie psihiatrică (adulti);
  • tratamentul psiho-farmacologic al afecţiunilor psihice;
  • evaluări psihologice şi psihiatrice complexe în vederea precizării de diagnostic;
  • consiliere și psihoeducaţie cu pacienţii şi familiile acestora;
  • evaluare psihologică;
  • psihoterapie suportivă;
  • terapie ocupaţională;
  • consiliere psihologică şi psihoterapie individuală și de grup.

Dotări

 • număr paturi – 24;
 • saloane obişnuite, salon de siguranţă pentru bolnavii care necesită o atenţie deosebită din partea personalului medical;
 • sală de tratament;
 • cabinet psihologie;
 • ateliere pentru pacienţi – desfășurarea de activitaţi ocupaţionale, recreative, TV;
 • sală de sport pentru activităţi de terapie prin sport;
 • sisteme PC – asigură o evidenţă clară a pacienţilor pe secţie şi totodată, permiţând desfășurarea procedurilor zilnice într-o maniera mai rapida şi eficientă;
 • sistem de supraveghere video.

Contact:    tel.           0248/248.202      0784.251.045

                   e-mail     sfmariapsihpav2@yahoo.ro

Dotări

 • aparat de urgență complet – conform baremului aprobat;
 • glucometru, termometru, pulsoximetru;
 • rețea informatică și soft specializat (asigură evidența clară a pacienților pe întreg spitalul);
 • concentrator de oxigen;

Proceduri

La camera de gardă se efectuează următoarele proceduri, în conformitate cu  prevederilor legale (Ordin nr. 914 / 2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare):

–     examinarea medicală și trierea epidemiologică a bolnavilor pentru internare;

–     evaluare psihiatrică și diagnostic al tulburărilor psihice acute pentru întreaga patologie psihiatrică (adulți);

–     tratament psiho-farmacologic al afecțiunilor psihice;

–     se efectuează formele de intemare;

–     prelucrarea sanitară a bolnavilor în funcție de starea lor psihică;

–     echiparea bolnavilor în îmbrăcaminte de spital se desfășoară la garderoba spitalului.

 Contact    tel.            0248 / 248.202      0784.251.045

                   e-mail      sfmariapsihpav2@yahoo.ro

Atribuții

 • asigură și gestionează întreaga medicație necesară bolnavilor internați în secțiile pe care le deservește, potrivit normelor în vigoare;
 • depozitează produsele farmaceutice conform normelor în vigoare, ținându-se seama de natura proprietăților fizico-chimice;
 • asigură gestionarea deșeurilor farmaceutice;
 • asigură informarea permanentă a secțiilor pe care le deservește și a Biroului de achiziții publice, contractare cu privire la stocuri pe clase de medicamente, în vederea asigurării continuității medicației specifice;
 • asigură evidența informatizată a consumurilor de medicamente prescrise prin condicile de medicamente pe bolnav, pe medic și pe secții;
 • asigură eliberarea și livrarea medicamentelor în regim de urgență conform procedurii specific;
 • asigură în condiții optime gestiunea stocurilor de produse farmaceutice, materiale sanitare etc.;

Dotări

 • mobilier adecvat activității de farmacie în concordanță cu destinația fiecărei încăperi
 • aparatură:

–        aparatură necesară desfășurării activității de depozitare a medicamentelor

–        sisteme de asigurare a temperaturii adecvate în fiecare incintă ( încălzire centralizată, frigider, sisteme de monitorizare a temperaturii și umidității: termohidrometre)

–        aparatura necesară gestiunii cantitativ-valorice ( calculatoare, imprimante, program informatic)

–        sistem de asigurare a securității și pazei incintei farmaciei

Echipa medicală

Funcție Nr. personal
Farmacist-șef 1
Asistent farmacie 2

Contact:    tel.         0248 / 248.109

                   e-mail    farmacie.sfmariapsih@yahoo.com

Atribuții

 • efectuarea de analize medicale de hematologie, biochimie, imunologie, analize de urină etc., necesare precizării diagnosticului stadiului de evoluție a bolii și examenelor profilactice;
 • efectuarea de analize medicale în regim normal și de urgență, la solicitarea secțiilor spitalului;
 • recepționarea produselor folosite pentru examene de laborator și evidența corectă a acestora;
 • asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor biologice;
 • asigurarea gestionării deșeurilor periculoase provenite din activitatea medicală;
 • asigurarea evidenței informatizate a analizelor medicale, precum și a rezultatelor acestora;
 • eliberarea la timp a buletinelor de analize medicale către secțiile spitalului.

(2) Laboratorul de analize medicale funcționează pe baza unui program de lucru afișat și adus la cunoștința secțiilor cu paturi, în care se specifică zilele și orele de recoltare a probelor pentru bolnavii spitalizați, zilele și orele de primire a probelor de la secțiile cu paturi, orele de eliberare a rezultatelor de laborator. Executarea investigațiilor medicale se face pe baza recomandării medicului, redactarea rezultatelor investigațiilor se face de către personalul cu pregătire superioară.

(3) Laboratorul de analize medicale deservește secțiile cu paturi si ambulatoriul integrat al spitalului. În cadrul laboratorului se efectuează următoarele categorii de analize medicale:

 • hematologie şi hemostază
 • biochimie serică şi urinară
 • imunologie şi serologie

conform Nomenclatorului de analize al laboratorului.

Dotări

Denumire aparat

Analizor automat hematologie  –   Mindray BC 5380

                                                   –  Sysmex KX 21 N

Analizor semiautomat coagulare – Fibrintimer BFT II
Analizor automat biochimie – ILAB Aries
Analizor semiautomat biochimie urinară – Urilyzer 100 Pro
Analizor automat imunologie – AIA 360
Hotă cu flux laminar

Autoclav

Incubator

Microscop

Centrifugă

Laboratorul de Analize Medicale efectuează  analize, de varietate  în continuă creştere. Analizoarele utilizate în procesul de analiză sunt  cele prezentate în tabelul de mai sus, iar personalul este instruit continuu, conform reglementărilor şi legislaţiei în vigoare. Laboratorul oferă secțiilor clinice siguranță și încredere prin acuratețea rezultatelor și rapiditatea eliberării acestora. Calitatea rezultatelor este certificată de controale interne și externe.

Echipa medicală

Funcție Nr. personal
Medic laborator

Biolog medical principal –  specializare biochimie medicală

1

1

 

Asistent laborator

 

2

Contact:    tel.          0248 / 248.109

                  e-mail    laborator.sfmariapsih@yahoo.com

Atribuții

 • aplicarea măsurilor de prevenire și control a eventualelor boli transmisibile care evoluează în unitatea sanitară
 • participarea la recoltarea corectă a probelor de laborator pentru controlul sterilității materialelor sanitare, igienei spitalicești, conform planificărilor autocontrolului
 • verificarea respectării normelor de igienă spitalicească privind condițiile de cazare, microclimat,  aprovizionare cu apă
 • supravegherea și controlul activității de îndepărtare și neutralizare a reziduurilor cu accent pe reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicală, controlul modului de efectuare a curățeniei curente și a celei generale, supravegherea și controlarea efectuării decontaminării mediului de spital prin curățenie și dezinfecție (modul de realizare a dezinfecției curente și terminale)
 • verificarea datelor privind infecțiile nosocomiale înregistrate pe secții
 • verificarea utilizării corecte a substanțelor destinate curățeniei și dezinfecției în spital
 • elaborarea metodologiei specifice activităților compartimentului pentru prevenirea și controlul IAAM
 • efectuarea supravegherii și controlului calității activităților efectuate în spațiile blocului alimentar, magazia de alimente și spălătorie
 • supravegherea și controlul respectării circuitelor funcționale ale unității, circulația pacienților și vizitatorilor, a personalului și a studenților din învățământul universitar, postuniversitar sau postliceal aflați în unitate pe perioada activității de practică / voluntariat
 • înregistrarea și raportarea tuturor accidentelor postexpunere și aplicarea măsurilor preventive
 • verificarea respectării normelor de igienă a produselor alimentare și cu precădere a preparatelor dietetice recomandate, dependent de vârstî și diverse categorii patologice

Echipa medicală

Funcție Nr. personal
Asistent de igienă 2
Agent DDD 2

Contact:     tel.            0248 / 248.110       0248 / 248.202

                    e-mail      sfmariapsih.cpiaam@yahoo.com

Servicii medicale

Asistentul social reprezintă un punct de legătură sau mai exact un mediator între pacient și celelalte instituții de specialitate din teritoriu, asigurând pe aceasta cale:

 • servicii de informare și consiliere socială a bolnavului sau familiei acestuia, cu privire la identificarea și aplicarea măsurilor de protecție socială conform nevoilor pacientului;
 • servicii specifice ce vizează o intervenție comună cu celelalte instituții și servicii de specialitate din teritoriu (Direcțiile de Asistență Socială, Serviciile Publice de Asistență Socială din cadrul primăriilor, Poliție, Judecătorie );
 • bazele unei intervenții în situații de criză socio-familială (persoane singure, pacienți cu identitate necunoscută sau dispăruți de la domiciliu), orientate spre identificarea de soluții rapide necesare la rezolvarea situației de dificultate în care se află bolnavul.

Activitatea de asistență sociali reprezintă un serviciu complementar asistenței medicale și de îngrijire în sănătate mintală, având drept scop îmbunătațirea calitații vieții pacientului cu tulburări psihice.

Structură personal:

TÎRȚĂU IONUȚ COSTIN – asistent social principal (secția I)

GUȚĂ CONSTANTIN CRISTINEL – asistent social principal (secția II)

Contact:    tel.    0248.248110   /         0248.248202

                    e-mail     asistentasociala.sfmariapsih@yahoo.com

Istoric :

Terapia ocupațională și ergoterapia constituie un exercițiu ce antrenează , modelează si revalorizează persoana bolnavă prin posibilitatea descoperirii , reevaluării și consolidării unor resurse potențiale capabile să acționeze și să reducă sistematic deteriorarea organului printr-o afecțiune , resurse pe care să le recupereze sau să le reorienteze funcțional .
Atelierele de terapie ocupațională , prin diversificarea lor , trebuie să confere bolnavului posibilitatea de alegere in raport cu vârsta , sexul , profesia , boala , gusturi culturale și materialul care îl atrage .

Prezentare :

Ateliere de :  pictură , bibliotecă , comunicare și terapie recreativă , ceramica , informatică , sport , grădinărit ,frizerie și coafură .

Atribuții :
– promovarea sănătății și a stării de bine , stimularea încrederii în sine și dezvoltarea firească a personalității

– organizarea unui program de mișcări dirijate în condiții de lucru

– constată capacitățiile și inclinațiile restante ale bolnavului

– corelarea recuperării medicale cu cea profesională

– realizarea reinserției cât mai rapid cu putință în viața socială , economică și profesională

– oferă o gamă largă de intervenții intensive care sunt create pentru a remedia problemele de învațare

–  depistarea mecanismelor motivaționale și a resurselor afective în stabilirea relațiilor cu ceilalți,la antrenarea în activitate și la formarea sistemului atitudinal

 – facilitează dezvoltarea personalității

– ajută la refacerea psihofizică a bolnavului și la facilitatea diverselor modalități compensatorii , ducând în final la recuperare .

Dotări :

1. Atelier pictură ( pânză , solvenți , vopseluri , acuarele , pensule )

2. Atelier bibliotecă ( cărți beletristică , cărți științifice , cărți de literatură străină )

3. Atelier ceramică ( lut , vopseluri , roată olărit , cuptoare uscat produse din lut )

4. Sală sport ( bandă alergat , stepper , mingi fotbal , volei , baschet , mingi recuperare , rachete badminton , greutăți , spaliere , masă tenis )

5. Frizerie și coafură ( scaun coafor , chiuvetă profesională , ondulator , perie , placă , foarfeci profesionale , vopsea păr , șampon , fixativ , produse machiaj , etc . )

6. Informatică ( calculatoare , imprimante , birouri pc )

7. Atelier comunicare și terapie recreeativă ( videoproiector , ecrane proiecție fixe și tripod , boxă audio , televizor , flipchart , consumabile , jocuri logice și recreative )

8. Atelier grădinărit ( jardiniere , ghivece plastic diferite dimensiuni , găleți plastic , pământ flori , bulbi diverse flori , butași trandafiri )

 Personal :                                                                                                         Nr.personal

 Coordonator activitate T.O                                                                                    1

Instructor de T.O și ergoterapie                                                                              1

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH